Google Ads en BTW

Google Ads factuur zonder BTW

Google Ads factureert vanuit Dublin in Ierland. Dat betekent dat geen BTW wordt berekend. De facturatie vindt plaats buiten Nederland en België, maar wel vanuit de EU. Dat laatste is belangrijk bij de BTW aangifte.

Intracommunautaire BTW verrekening

Wanneer je een factuur verwerkt van Google Ads uit Ierland moet je rekening houden met de regels voor de BTW zoals die gelden binnen de Europese Unie. Hier een korte uitleg:

Verleggingsregeling

De BTW wordt verlegd van de verkoper naar de koper. Dit betekent in principe dat je als koper in Nederland of België verantwoordelijk bent voor het aangeven en afdragen van de BTW aan de Nederlandse Belastingdienst. Je geeft de BTW aan en je trekt hem ook weer af. Dat lijkt een dubbele handeling die niets oplevert maar voor de belastingdienst maak je het daarmee duidelijk dat je diensten uit Ierland hebt ingehuurd.

BTW-aangifte in Nederland Google Ads factuur

  • Aangeven van de BTW: In je Nederlandse BTW-aangifte moet je zowel de verworven goederen of diensten als de verschuldigde BTW (als ware je de leverancier) aangeven. Dit doe je onder de rubrieken voor intracommunautaire verwervingen.
  • Aftrekken van de BTW: Tegelijkertijd mag je de BTW die je hebt aangegeven als verschuldigd (vanwege de intracommunautaire verwerving), als voorbelasting aftrekken, voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten. Dit betekent in de praktijk meestal dat de BTW-neutraal wordt verwerkt in de aangifte.

 

BTW-aangifte in België Google Ads factuur

  • Aangifte van de intracommunautaire aankoop: Je dient de waarde van de goederen of diensten, samen met de daarop van toepassing zijnde BTW, aan te geven in je periodieke BTW-aangifte. Dit wordt gedaan onder specifieke codes voor intracommunautaire verwervingen.
  • Voorbelasting aftrekken: Tegelijkertijd heb je het recht om de BTW die je hebt aangegeven als verschuldigd, af te trekken als voorbelasting, op voorwaarde dat de aankopen worden gebruikt voor BTW-belaste bedrijfsactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat de operatie in principe BTW-neutraal is.

Speciale regelingen BTW

In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van speciale regelingen bij het verwerken van facturen vanuit een ander land in de EU. Zo zijn er MOSS-regelingen (Mini One Stop Shop regeling) of margeregelingen. Maar dat zijn uitzonderingen bij de verwerking van BTW vanuit het buitenland. Je eigen accountant wijst de weg natuurlijk.