Google Partner

Google Partner, wat houdt dat in?

Certificering

Elke Google Partner moet een gedegen kennis hebben van het opzetten en optimaliseren van Google AdWords campagnes. Middels jaarlijks terugkerende examens wordt de deskundigheid van elke Google Partner getoetst.


Prestatie-index

Een Google Partner moet zijn lopende campagnes op een voor de klant zo effectieve en efficiënte wijze opzetten en optimaliseren. Google kijkt of Google Partners de klanten op een juiste wijze bedienen met de inzet van alle beschikbare tools en mogelijkheden.


Ervaring

Google Partners moeten constant lopende AdWords campagnes onder hun beheer hebben. Via een MCC (Klantencentrum Google) beheren Google Partners AdWords campagnes van hun klanten.

Dat wil niet zeggen dat klanten zelf geen toegang tot hun accounts hebben, integendeel, maar een Google Partner moet wel de mogelijkheid hebben om in overleg met de klant of met toestemming van de klant wijzigingen aan te brengen en optimalisaties door te voeren.

Pas nadat een bepaald volume aan advertentie-omvang wordt bereikt kan het Google Partnerschap worden toegekend (naast de al eerder genoemde eisen).

 


Ondersteuning vanuit Google

Google Partners krijgen een Google Partner Account Strategist vanuit Google toegewezen die een ondersteunende rol speelt voor de Google Partner.

Ook worden recent opgestarte campagnes in samenwerking met het Google Partners Agency team waar nodig verder geoptimaliseerd of worden adviezen gegeven of suggesties uitgewisseld.


Trainingen en conferenties

Google Partners worden diverse trainingen aangeboden die de kennis van een Google Partner up-to-date houden.

Ook vinden er regelmatig Google Partner bijeenkomsten plaats waarbij Google specialisten vanuit binnen- en buitenland hun visie op online adverteren delen en de laatste nieuwigheden uitleggen.