Waarde website bepalen

Wat is de waarde van een website of online aanwezigheid?

waardebepaling website

Waardebepaling website of online strategie

De wijze waarop een bedrijf vorm geeft aan haar online strategie bepaalt voor een steeds belangrijker deel de waarde van dat bedrijf. Bij de vraag wat de waarde is van een onderneming kan dan ook niet aan die online aanwezigheid voorbij gegaan worden. Maar daarmee komen we direct op de hamvraag: Wat is de waarde van die online strategie en kan dat op een eensluidende wijze worden berekend?

Waardebepaling voor diverse doeleinden

Het juist taxeren van de waarde van uw online aanwezigheid kan belangrijk zijn voor diverse doeleinden. Vaak speelt een online strategie taxatie een rol op sleutelmomenten voor uw organisatie. Enkele voorbeelden:

A] Waardebepaling bij overname

Bij de verkoop van een bedrijf speelt een juiste taxatie van de online activiteiten natuurlijk een belangrijke rol. Het gaat dan vooral om de bepaling van de contante waarde van de online strategie. Hoeveel draagt de huidige online strategie bij aan omzet en winst en wat is die bijdrage voor de komende jaren bij een ongewijzigd voortzetten van die strategie? Daarnaast is het voor de kopende partij belangrijk om een inschatting te maken van de online kansen en bedreigingen en sterke en zwakke punten van de huidige online strategie.

B] Bij externe investeringen of kredietverlening

Gelukkig begrijpen partijen als investeerders en banken steeds meer dat de online strategie integraal deel uitmaakt van de gehele bedrijfsstrategie. In die zin kan de online aanwezigheid vergeleken worden met het onroerend goed wat op de balans staat. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of de bedrijfswebsite op belangrijke zoekwoorden goed gevonden wordt in zoekmachines. Dat bepaalt mede de terugverdiencapaciteit van een lening en kan een investeringsinjectie wel of niet rendabel maken.

C] Bij toe- en uittreden van aandeelhouders of vennoten

Wanneer het eigendom van een onderneming wijzigt is een juiste waardebepaling belangrijk. De huidige online strategie is dan een van de waarde bepalende factoren. Het kan zijn dat de huidige online aanwezigheid te wensen over laat waardoor een onderneming voor grote online uitdagingen staat gepaard gaande met toekomstige investeringen. Het kan ook zijn dat de laatste jaren juist volop is geïnvesteerd in de uitbouw van de online activiteiten waardoor de onderneming helemaal klaar is om de vruchten hier van te plukken. Bij toetreding of uittreding is dat een belangrijke gegeven wat medebepalend is voor de intrinsieke waarde van het aandeel.

D] Bij verkoop van website of webshop

Vele (online) ondernemers hebben een goed draaiende website of webshop waarbij de vraag kan rijzen wat die websites(s) of webshop(s) kunnen opleveren bij verkoop. De verkoopwaarde kan dan berekend worden aan de hand van een aantal factoren zoals de positie van de website in de markt, de verdiencapaciteit en de toekomstige weerbaarheid.

E] Bij faillissement of doorstart

Ondernemen zit niet altijd mee. Soms is een faillissement onafwendbaar. De eerste vraag die zich dan voordoet is of een doorstart na faillissement wenselijk is. Daarbij zijn investeringen van oude of nieuwe aandeelhouders meestal vereist. Vooral de online positie van de onderneming is medebepalend of die vraag positief of negatief beantwoord kan worden. Ook wanneer een doorstart geen optie kunnen wij de waarde van de website bepalen voor doorverkoop aan derden door de curator.