Facturen Google Ads

Waar vindt u de Google Ads facturen?

Google stuurt elke maand een factuur van de werkelijk gemaakte advertentiekosten. Die facturen komen niet via mail bij u binnen, u moet ze zelf downloaden vanuit het Google Ads account. Ik leg u hier uit hoe u ze makkelijk kunt vinden.

  1. Ga naar uw Google Ads account
  2. Klik op Tools en Instellingen
  3. Klik onder het kopje Facturering op Documenten
  4. Hier vindt u een overzicht van alle facturen op datum van het einde van elke maand
  5. Klik op DOWNLOADEN achter elke factuurregel en uw factuur wordt automatisch gedownload


Verschil betalingen aan Google en facturen van Google

De factuur heeft betrekking op de werkelijk gemaakte kosten in de desbetreffende maand. Vaak zijn deze niet gelijk aan de betalingen in die maand. Dat komt omdat Google incasso’s verricht via de bank of via de creditcard met hele bedragen op voor Google gezette tijden. Die incasso’s lopen dus vaak achter op de werkelijk gemaakte kosten.

Google incasseert kosten afhankelijk van account en historie

De incasso’s van Google zijn afhankelijk van de account historie per klant. Wanneer u juist bent gestart met een Google campagne in een nieuw account zal Google al relatief snel kleine bedragen incasseren. Daarmee controleert Google of de betalingen op normale wijze verwerkt worden waardoor men minder risico loopt op wanbetaling. In de loop der tijd kunnen de incassobedragen groter worden. Zijn de eerste incasso’s nog bedragen van € 100,-, later kan dat makkelijk  € 500,- of meer worden. Hoe dan ook, de factuur zal altijd de kosten van die maand weergeven, ook al moet een deel van die factuur nog geïncasseerd worden.

BTW nultarief op factuur

Google factureert via Ierland, vanuit het hoofdkantoor in Dublin. Dat betekent dat er geen BTW wordt doorberekend, een zogenaamd BTW nultarief. In de BTW aangifte per maand of kwartaal moet u aangeven dat u diensten uit het buitenland, maar van binnen de EU, heeft geïmporteerd. Dat is een eenvoudige opgave overigens. U krijgt natuurlijk ook geen BTW terug, omdat u het ook nooit heeft moeten betalen.