Google advertentie maken

Hoe maak je een goede Google advertentie?

Door Paul Haarman

In dit artikel richten we al onze aandacht op het maken van een Google advertentie voor een Google Ads zoek-campagne. We laten de Display banners dus even links liggen. De centrale vraag is: Hoe maak je het verschil met een Google advertentie? Maar eerst wil ik het belang van een goede Google Ads Search advertentie uitleggen.

Waarom is een goede Google advertentie zo belangrijk?

Dat heeft alles te maken met de Kwaliteitsscore die erop neer komt dat een advertentie die tot meer klikken leidt van Google een streepje voor krijgt. Een advertentie met een hoge Kwaliteitsscore krijgt een hogere advertentiepositie voor een lagere Kost per Klik dan een advertentie met een lage Kwaliteitsscore.

Wat doet een goede Google Ads advertentie?

Het aanbod van verschillende advertentieformats verandert voortdurend. Daar is Google zeer actief mee bezig. Dit zijn de belangrijkste advertentieformats van Google Ads in Zoekcampagnes:

1. Advertentie sluit perfect aan op de zoekterm

Een goede advertentie is vooral erg relevant voor de doelgroep en wel in het bijzonder voor de zoekopdracht en intentie van de zoekopdracht. Vaak speelt mee dat een deel of de gehele zoekopdracht terug te vinden is in de Google advertentie.

2. De advertentie gebruikt alle beschikbare karakters

Google wijzigt haar advertentieformat geregeld. Meestal komen er meer beschrijvingsregels en titelregels bij zodat adverteerders hun boodschap beter kwijt kunnen. Belangrijk is om die regels goed te benutten door de doelgroep een goede relevantie te geven én ze uit te dagen om door te klikken vanwege een interessante Call to Action. Gebruik de beschikbare karakters dus goed.

3. Gebruik alle mogelijk advertentie extensies

Naast beschrijvingsregels en titelregels stelt Google ook diverse advertentie extensies ter beschikking. Denk aan Sitelinks, Highlight extensies, Website Informatie extensies, Oproepextensies en Prijsextensies. Hoe meer u deze inzet hoe opvallender en groter uw advertentie wordt en dat zorgt weer voor een hogere CTR.

Verschillende soorten Google advertenties

Het aanbod van verschillende advertentieformats verandert voortdurend. Daar is Google zeer actief mee bezig. Dit zijn de belangrijkste advertentieformats van Google Ads in Zoekcampagnes:

  1. Uitgebreide tekstadvertentie
    Dit betreft de “standaard” zoekadvertentie die inmiddels ruimte biedt aan 3 koppen en 2 beschrijvingsregels.
  2. Dynamische zoekadvertentie
    Dynamische zoekadvertenties worden door Google gegenereerd op basis van aangeduide pagina’s binnen uw website. Wanneer u bijv. een pagina uit uw webshop hierin opgeeft maakt Google automatisch advertenties wanneer zoektermen worden ingetikt die aansluiten op de verkochte producten. Google genereert alleen de kopen van de advertentie. De beschrijvingsregel (meestal 1 regel) moet u zelf opgeven maar kan algemeen zijn.
  3. Responsieve zoekadvertentie
    Deze responsive ads zijn advertenties die Google zelf optimaliseert. U kunt vele koppen en beschrijvingsregels opgeven en Google husselt deze door elkaar op basis van wat men denkt dat het meeste zal aanspreken op basis van de specifieke zoekterm en het gedrag van de gebruiker. Stel dat 1 van de koppen inhaakt op de lage prijzen, dan kan Google deze kopregel bovenaan zetten wanneer iemand uw zoekwoord intikt die op basis van zijn of haar gedrag vooral een prijskoper is.
 


Tips voor effectieve Google advertenties

Wanneer ik bestaande Google Ads campagnes overneem in beheer kom ik vaak advertenties tegen die verre van optimaal zijn. Hier geef ik enkele tips om een echt goede advertentie te maken voor een Google Ads zoekmachine campagne.

Tip 1: Zorg voor een perfecte stroomlijn van zoekwoord naar advertentie

Niet alleen de Google advertentie is belangrijk, ook het zoekwoord wat aan de advertentie gekoppeld is. Eigenlijk begint alles met de selectie van zoekwoorden. Wanneer u de voor u relevante zoekwoorden hebt geselecteerd komt het erop aan om daar de meest relevante advertenties aan te koppelen. Zorg ervoor dat alleen zeer nauw aan elkaar verbonden zoekwoorden in 1 advertentiegroep gezet worden. In zo’n advertentiegroep maakt u dan de advertenties die inhaken op die zoekwoorden. Natuurlijk is het altijd verstandig om het zoekwoord terug te laten komen in de advertentie. Minstens zo belangrijk is het om de beschrijvingen van die advertentie relevant te maken voor de leefwereld die zich achter het zoekwoord bevindt. Zoekt iemand naar “uitverkoop laptops” dan is het prima om in die advertentie de laagste prijs te benadrukken en misschien ook de tijdelijkheid van de aanbieding. Wanneer iemand naar “professionele laptop” zoekt dan kunt u in de advertentie ook merken vermelden of verschillende laptopformaten voor deze doelgroep. Denk dus altijd net iets verder dan het zoekwoord.

Tip 2: Schoon uw oude Google advertentie formats op

Google heeft haar advertentiemogelijkheden de laatste jaren enorm uitgebreid. U heeft meer karakters tot uw beschikking over meer titelregels en beschrijvingsregels. Dat is mooi natuurlijk maar dat betekent wel dat uw oude advertentie formats achterhaald zijn. U moet die oude advertenties aanpassen naar de nieuwe Google Ads mogelijkheden. Helaas gaat dat niet zo eenvoudig als u zou willen. U moet dat vaak 1 op 1 aanpassen, in bulk kan wel via de Google Ads Editor maar de meeste bedrijven gebruiken dat niet. Ook al kost het flink wat tijd en hoofdpijn, pas ze toch aan, anders loopt de kwaliteitsscore van uw Google advertentie een deuk op. In het geweld met andere grote advertenties van uw concurrenten delft u dan het onderspit.

Tip 3: Denk goed na over wat uw doelgroep graag in een advertentie ziet

Een erg belangrijke tip. Natuurlijk moet u aan de ene kant met uw advertentie inspelen op de ingetikte zoekopdracht, aan de andere kant moet u ervoor zorgen dat uw doelgroep ook klikt op uw advertentie. Dat doet u ook door in uw advertentie zaken te  vermelden die men graag ziet. Natuurlijk kunt u dan denken aan “topservice” , “beste prijs”, “direct leverbaar” etc. Dat is mooi, maar uw concurrent had daar ook al aan gedacht, bovendien zegt het niet zoveel. Probeer echt het verschil te maken met bijv. het benoemen van de prijs, een garantie die langer is dan normaal, een USP waardoor u het verschil maakt etc. Zet die belangrijke onderscheidende zaken maar eens op een rij en gebruik ze afwisselend in beschrijvingsregels en titelregels.

Tip 4: Geef 3 Google advertenties op in het Google Ads systeem

Google houdt van optimaliseren waarbij de CTR bovenaan hun lijstje staat. Dat is ook logisch, een goede advertentie nodigt uit tot klikken en dat is ook voor Google’s business case erg belangrijk. Daarom wil Google graag de mogelijkheid hebben om uit een aantal verschillende advertenties te kunnen kiezen afhankelijk van de zoekterm en de gebruiker. Drie advertenties zijn daarin optimaal. U kunt er natuurlijk meer opgeven Maar ik zeg altijd maar: “beter 3 goede onderscheidende Google Ads advertenties dan 10 die eruit zien als 13 in een dozijn”.

Tip 5: Kijk eens naar die oude advertenties

Zeker wanneer u een grote Google Ads campagne runt is het niet het leukste werkje om al die Google advertenties na te lopen die u 2 of 3 jaar gelden geplaatst hebt. Toch loont het de moeite. Soms zijn uw teksten niet meer van toepassing op het huidige aanbod, of kan het gewoon beter. Dus, loop ze eens door op gezette tijden!

Tip 6: Gebruik zoveel mogelijk advertentie extensies

Advertentie extensies maken uw advertentie groter en relevanter. Ze zorgen ook voor een hogere CTR. Indirect leiden ze dan weer tot een hogere advertentie positie en een lagere CPC. Allemaal redenen om ze toe te passen. Gebruik dus die Sitelinks, Highlight extensies, Website Informatie extensies, Oproep extensies, Locatie extensies en Prijsextensies! En dan zijn er nog meer die helaas niet altijd even goed ingezet kunnen worden. Extra tip: Vergeet de prijsextensie niet. Uw doelgroep wil graag weten wat uw product of service kost, geef ze die info daar waar het mogelijk is!

naar Kennisbank ABC voor meer tips