Kwaliteitsscore Google AdWords

De factoren die uw AdWords kwaliteitsscore beïnvloeden

Door Paul Haarman

Als er iets belangrijk is bij het adverteren via Google AdWords dan is het wel de kwaliteitsscore of Quality Score zoals deze internationaal wordt aangeduid. Toch hangt er een soort van mist over dit allesomvattende begrip. Hier trachten wij wat helderheid over de kwaliteitsscore binnen AdWords te scheppen.

Waarom is de kwaliteitsscore zo belangrijk?

Een hoge kwaliteitsscore zorgt voor een relatief hogere advertentiepositie tegen een relatief lagere CPC. U betaalt dus relatief minder voor een klik op uw advertentie terwijl u meer klikken ontvangt en uw advertentie beter opvalt. Meer resultaat dus voor minder geld, dat klink als muziek in de oren voor adverteerders.

Wat is de kwaliteitsscore?

Het is een inschatting van de relevantie van uw advertentie, landingspagina en het daaraan gekoppelde zoekwoord voordat uw advertentie wordt getoond aan een Google gebruiker. De kwaliteitsscore wordt dus bepaald voordat uw advertentie wordt getoond aan een gebruiker die zojuist een bepaalde zoekterm heeft ingetikt.

Hoe berekent men de kwaliteitsscore bij AdWords?

De kwaliteitsscore wordt op een schaal van 1 tot 10 weergegeven waarbij 1 een zeer lage kwaliteitsscore is en 10 de maximaal mogelijke score weergeeft. De basis van de berekening vormt de kwaliteit en relevantie van uw campagne, advertentiegroepen en vergelijkbare zoektermen in het verleden.

Zelfs de kwaliteit van uw gehele AdWords account speelt een rol in de bepaling van deze o zo belangrijke kwaliteitsscore. Een van de belangrijkste factoren binnen de kwaliteitsscore is de Click Through Rate (CTR) van uw advertenties. Hoe hoger die in haar algemeenheid is hoe hoger de kwaliteitsscore is die Google aan uw advertentie meegeeft wanneer deze meedoet in de veiling voor de zoekterm die nu wordt ingetikt.

 

Welke factoren beïnvloeden de kwaliteitsscore?

Dat zijn er eigenlijk meer dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Hier laten we ze kort de revue passeren:

1. De verwachte CTR voor uw advertentie

Hiermee hebben we direct de belangrijkste beïnvloedingsfactor van de kwaliteitsscore te pakken. Wanneer Google voor een bepaalde zoekterm een hoge CTR verwacht voor uw advertentie vertoont men deze op een prominente plaats. Vraag is natuurlijk hoe men die verwachting mede bepaalt en dat ziet u bij de volgende punten.

2. De CTR van uw gehele AdWords account

Scoren uw advertenties binnen uw Google account altijd goed, dan verwacht Google dat dit nu ook het geval is.

3. De CTR van de zichtbare URL in het verleden

Wanneer de zoekterm die nu wordt ingetikt wordt gekoppeld aan een advertentie met een bepaalde zichtbare URL (kan per advertentiegroep verschillen) en deze zichtbare URL heeft een goede CTR score in het verleden, dan gaat Google ervan uit dat deze het nu ook goed doet en krijgt hij een hoge kwaliteitsscore mee.

4. De kwaliteit van uw landingspagina

Is uw landingspagina of bestemmingspagina van uw advertentie relevant voor de zoekterm die wordt ingetikt? Zo ja, dan telt dat positief mee in de berekening van de kwaliteitsscore, zo niet, dan krijgt u hier geen bonus voor.

5. Is uw advertentie relevant voor de zoekterm?

Komt de zoekterm voor in de advertentie of wordt hier op andere wijze goed op ingehaakt dan beïnvloedt dat de kwaliteitsscore in positieve zin.

6. Is uw opgegeven zoekwoord relevant voor de ingetikte zoekopdracht?

Dat klinkt vreemd, want dat is vooral een zaak van Google. Toch is het belangrijk. Stel dat u het zoekwoord “auto” als woordgroep of breed heeft opgegeven en de exacte zoekterm is “tweedehandse auto BMW kopen”, dan is uw opgegeven zoekwoord “auto” minder relevant voor de exacte zoekterm. Uw advertentie zal wellicht wel worden weergegeven, maar verwacht geen hoge advertentiepositie.

7. Hoe doet uw advertentie het op diverse apparaten?

Advertenties kunnen worden weergegeven op desktops, tablets en smartphones. Wanneer de CTR op bijv. mobiel minder is dan op desktops zal deze wellicht op een lagere positie worden weergegeven wanneer iemand vanuit zijn of haar smartphone een relevante zoekterm intikt.

8. Geografische relevantie

Wanneer uw advertenties in het verleden minder scoren op bepaalde geografische gebieden die u wel heeft getarged kan dit van invloed zijn op de kwaliteitsscore voor zoektermen die vanuit die geografische gebieden worden ingetikt.

Ook voor zoekwoordcombinaties met deze geografische term kan dit een invloed hebben. Stel dat uw advertenties op het zoekwoord “goedkope autobanden” het minder doen in Rotterdam dan zal dit een effect hebben op zoektermen als “goedkope autobanden Rotterdam”. Uw advertentie kan wel worden getoond, maar wellicht dat advertenties die inhaken op de specifieke toevoeging “Rotterdam” hier voorrang krijgen van Google.

9. Kwaliteitsscore in Display

Ook bij Display advertenties speelt de kwaliteitsscore een belangrijke rol. Los van bovenstaande zaken speelt daar ook mee dat wanneer uw advertentie in het verleden.

naar Kennisbank ABC voor meer tips