Mijn Klantencentrum (MCC) van Google AdWords

Mijn Klantencentrum AdWords: Uitleg en tips

Door Paul Haarman

Met het MCC (My Client Center) of Mijn Klantencentrum van Google kunnen Google Partners en online reclamebureaus de accounts van hun klanten beheren en managen. Hier bespreken we het Mijn Klantencentrum vanuit het oogpunt van de individuele adverteerder.

Wat allemaal mogelijk is met een Mijn Klantencentrum

Het MCC biedt veel gemak, overzicht en inzicht aan grote AdWords adverteerders en gespecialiseerde online reclamebureaus en Google Partners.

Voor ons bureau is het een onmisbare schakel in het beheer van de AdWords accounts van onze klanten. Via het Mijn Klantencentrum kunnen wij nieuwe AdWords campagnes opzetten, zowel in Search als in Display. Bovendien kunnen wij makkelijk van het ene account naar het andere switchen.

Het allerbelangrijkste is dat we op deze wijze direct aanpassingen en wijzigingen kunnen doorvoeren in de AdWords accounts van onze klanten. Via het MCC kunnen campagne optimalisaties direct ingevoerd worden en worden geactiveerd.

Beheren AdWords accounts met Mijn Klantencentrum

Wanneer u als AdWords adverteerder een online marketing bureau toestemming geeft voor koppeling naar het MCC van dat bureau kan dat bureau alle functionaliteiten gebruiken die u als adverteerder met uw AdWords account ook heeft.

Ook budgetaanpassingen en bodaanpassingen zijn mogelijk. Het is dus belangrijk dat u hierover goede afspraken maakt met uw bureau.

Wijzelf zijn daar duidelijk in: Wij voeren pas optimalisaties en aanpassingen uit nadat de adverteerder hiervan op de hoogte is gesteld en hiermee akkoord is. Meestal gaat dat via een mailwisseling. Wanneer het gaat om budgetaanpassingen dan wordt zo’n beslissing altijd gezamenlijk met de klant genomen.

 

Enkele tips voor adverteerders bij het gebruik van MCC

Gebruik maken van een gespecialiseerd Google AdWords bureau of Google Partner is echt een aanrader. Dat zeg ik niet alleen omdat we zelf een AdWords gespecialiseerd bureau en Google Partner zijn.

De laatste jaren is Google AdWords zo complex geworden dat hiervoor specialistische kennis noodzakelijk is. Met een erkende Google Partner weet u dat deze voldoet aan belangrijke eisen en regelmatig examens moet afleggen.

Vraag die we ons hier stellen is hoe u als adverteerder met uw AdWords bureau moet omgaan met het Mijn Klantencentrum. Hier volgen enkele tips:

Tip 1: Wel of niet Manager Defined Spend inschakelen?

Met MDS of Manager Defined Spend kunt u uw AdWords bureau via het Mijn Klantencentrum de betalingen laten beheren en de rekening met Google laten vereffenen. Dat gaat dan via het MDO (Manager Defined Order) of openstaande order bij Google.

Is dat verstandig? Laat ik eerlijk zijn, ik vind dat in zijn algemeenheid niet het beste idee. Voor de transparantie is het wellicht beter dat de adverteerder de kosten per klik rechtstreeks aan Google betaalt. Ook voor het AdWords bureau is dat een betere optie. Je wilt niet in een betalingsdispuut komen met je adverteerder.

Tip 2: Maak duidelijke afspraken met uw bureau

Wanneer uw AdWords bureau via het MCC aanpassingen uitvoert moet u als adverteerder weten welke optimalisaties men wel of niet zonder toestemming kan uitvoeren. Wij geven altijd aan welke optimalisaties of aanpassingen wij wensen door te voeren.

Zelf vind ik dat, hoe de afspraken ook zijn, er altijd vooraf toestemming nodig is voor budgetaanpassingen en belangrijke bodaanpassingen. Ook wanneer overgeschakeld wordt naar een andere strategie zoals Automatisch Bieden of werken met de Conversion Optimizer kun je niet om een goede communicatie heen.

Tip 3: Laat uw bureau het Mijn Klantencentrum zeker gebruiken

Het is welhaast noodzakelijk dat een gespecialiseerd AdWords bureau gebruik kan maken van het Mijn Klantencentrum. Ook al betekent dit dat u het beheer (mede) uit handen geeft.

Voorzichtigheid is goed, maar wanneer u goede afspraken maakt en vertrouwen hebt in uw AdWords bureau of online reclame bureau kunt u dit gerust doen. Maar houd uw AdWords account ook zelf in de gaten.

Tip 4: Bekijk aanpassingen via Wijzigingsgeschiedenis

Wilt u weten wat uw AdWords specialist heeft aangepast of geoptimaliseerd? Bekijk alle wijzingen in uw AdWords account eenvoudig in het hulpprogramma Wijzigingsgeschiedenis. U ziet daar ook wie deze wijzigingen heeft doorgevoerd, u of uw bureau.

Tip 5: Laat uw AdWords specialist alle wijzigingen uitvoeren via het MCC

Wanneer u uw AdWords bureau het beheer laat uitvoeren via het Mijn Klantencentrum laat ze dan ook alle aanpassingen uitvoeren. Anders gezegd, ga daar zelf dan niet tussenin zitten met aanpassingen die u zelf uitvoert.

Wilt u bepaalde optimalisaties of budgetaanpassingen doorvoeren, communiceer dit met uw AdWords specialist en laat hen ze uitvoeren. Daarbij krijgt u ook feedback over die wijzigingen, mits u met een professionele partij werkt. Communicatie is en blijft belangrijk.

naar Kennisbank ABC voor meer tips