Zoektypen bij zoekwoorden AdWords

Indeling zoektypen Google Ads en tips voor optimaal gebruik

Door Paul Haarman

Bij Google AdWords worden zoekwoorden onderverdeeld in verschillende zoektypen. Zo kennen we Brede zoektypen, Woordgroep zoekwoorden en Exacte zoekwoorden.

Daarnaast bestaat nog het Modifier voor Breed zoekwoordtype. Hier leggen we alles kort en duidelijk uit en geven enkele praktische tips.

Waarom zoektypen zo belangrijk zijn

Met het zoektype van een opgegeven zoekwoord geeft u bij AdWords aan welke zoektermen getriggerd moeten worden voor uw advertentie. In elke advertentiegroep koppelt u advertenties aan zoekwoorden.

Met het zoektype geeft u aan hoe u deze zoekwoorden door het AdWords advertentieplatform wilt laten interpreteren. De kern van de vraag is dus welke door gebruikers ingetikte zoektermen u koppelt aan uw advertentie.

Het zoektype bepaalt voor een groot deel uw speelveld, los van andere instellingen zoals geografische targeting, budgetten en biedingen.

De indeling in zoektypen bij Google Ads

Hieronder vindt u per zoektype een korte uitleg en een praktisch voorbeeld. De keuze van zoektype is ongelooflijk belangrijk voor het slagen van uw AdWords campagne.

Bovendien heeft het een invloed op de inhoud van uw advertentie, maar daar komen we later nog op terug. Laat ons eerst beginnen met de verschillende zoekwoordtypen binnen AdWords.

1. Exact zoekwoord

Eigenlijk is dat de meest eenvoudige onder de zoektypen. Een exact zoekwoord betekent dat het door u opgegeven zoekwoord exact zo moet worden ingetikt in de zoekmachine van Google om uw advertentie te triggeren. Binnen AdWords geeft u een exact zoekwoord op tussen […].

Voorbeeld:
Exact zoekwoord = [dameshorloge] Dan wordt uw advertentie alleen getoond wanneer men “dameshorloge “intikt. Hoewel, helemaal waar is dat niet, want ook sterk gelijkende varianten worden getriggerd alsmede tikfouten waarbij Google vermoedt dat het exacte zoekwoord wordt bedoeld. Ook kunnen meervoudige of enkelvoudige varianten getriggerd worden.

2. Woordgroep zoektype

Met het zoektype Woordgroep geeft u het AdWords systeem flink wat meer ruimte voor het triggeren van uw advertentie.

De kern van het Woordgroep zoektype is dat het opgegeven zoekwoord moet voorkomen in de ingetikte zoekterm en wel in de volgorde die u opgeeft, zonder onderbrekingen tussen eventuele opgegeven combinaties.

Wederom kan Google bepaalde gelijksoortige varianten en verbuigingen daar ook onder laten vallen waarmee bovenstaand definitie toch wat ruimer geïnterpreteerd moet worden. Wanneer u een zoekwoord het zoektype Woordgroep wilt meegeven plaatst u dat tussen “….”.

Voorbeeld:
Woordgroep zoekwoord = “gouden dameshorloge”
Dan wordt uw advertentie ook vertoond bij “winkel waar ze gouden dameshorloges verkopen”. Maar normaal niet bij “dameshorloge van goud kopen”, al kan Google van deze regel wel eens afwijken. Het is niet altijd zuiver wiskundig wat betreft de interpretatie van zoektermen.

3. Breed zoektype

Wanneer u uw zoekwoord op Breed zet geeft u aan dat het AdWords systeem uw advertentie op alle relevante zoektermen gebaseerd op het opgegeven zoekwoord kan vertonen.

Hiermee triggert u uiteraard de meeste zoektermen en Long Tail zoekopdrachten en wordt uw advertentie zichtbaar voor een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek. Natuurlijk houdt de keuze van dit zoektype ook in dat uw advertentie wel eens op minder relevante zoektermen getriggerd wordt.

Via uw detailrapport zoekwoorden verkrijgt u hier inzage in en kunt u deze woorden of combinaties uitschakelen. Overigens staat het zoekwoordtype bij AdWords standaard op Breed ingesteld, een belangrijk punt als u dit juist niet wilt.

U geeft het zoektype Breed aan door gewoon een zoekwoord in te tikken, zonder haakjes of aanhalingstekens.

Voorbeeld:
Breed zoekwoord = horloges kopen
Dan wordt uw advertentie vertoond op alles wat met horloges te maken heeft, met of zonder de toevoeging “kopen” daarin. Ook synoniemen zoals “uurwerken” of “polshorloges” worden getriggerd. Maar een zoekterm als “antieke klok” wordt normaal niet getriggerd. Google blijft zeker de relevantie in het oog houden.

4. Modified Breed zoektype

Dit is een zoektype wat zich bevindt tussen het zoektype Woordgroep en Breed. De Modifier voor Breed is alleen geschikt voor combinaties van zoekwoorden en werkt als een extra verfijning op het Breed zoektype.

Die verfijning houdt in dat je aangeeft dat bepaalde zoekwoorden zeker in de zoekterm moeten voorkomen. Wat dat betreft lijkt het op de Woordgroep. Belangrijk verschil is echter dat bij Modified Breed de volgorde van de opgegeven zoektermen er niet toe doet.

Houd wel in de gaten dat AdWords bij dit zoektype ook varianten van de opgegeven zoekwoorden triggert, maar geen synoniemen wat bij het zoektype Breed wel het geval is.

U geeft het zoektype Modified Breed op door een +-teken voor het zoekwoord te zetten.

Voorbeeld:
Modifier voor Breed zoekwoord = +dameshorloge +zilveren
Dan wordt uw advertentie op alle relevante zoektermen die de woorden “dameshorloge” en “zilveren” in de zoekterm hebben. Dat betekent ook dat uw advertentie wordt vertoond bij een zoekterm als “goedkoop dameshorloge van zilver” (sterk gelijkende variant), maar niet bij “gouden dameshorloge kopen”.

Enkele tips bij het kiezen van het Google Ads zoektype

Hieronder heb ik een paar belangrijke tips vermeld, maar eigenlijk kan ik er wel uren over praten, zo belangrijk is de juiste keuze van het zoektype bij een Google AdWords campagne.

Tip 1: Check altijd de getriggerde zoektermen via het detailoverzicht

Welk zoektype u ook kiest, het blijft altijd belangrijk om het zoekwoordrapport regelmatig te bekijken. Dit is natuurlijk vooral van belang bij brede zoekwoorden en het zoektype Woordgroep en Modified Breed.

Maar ook bij het exacte zoektype kunt u verrassende zoektermen tegenkomen die geleid hebben tot een klik op uw advertentie. Vergeet niet dat AdWords ook sterk gelijkende varianten als een match ziet en wellicht strookt de opvatting van het AdWords systeem wel eens niet met die van u.

Geef de niet relevante zoektermen altijd op als Uitsluitingszoekwoord zodat het AdWords systeem daar in de toekomst geen advertenties meer op triggert.

Tip 2: Begin een campagne nooit met een te eng zoektype

Ik ben geen voorstander van het opzetten van een AdWords campagne met teveel exacte zoekwoorden. Wanneer u in het begin de campagne wat breder opzet krijgt u een goed overzicht van interessante zoektermen en insteken die u verder kunnen helpen in de opzet van nieuwe advertentiegroepen en advertentieteksten.

Een te nauwe opzet blokt uw zicht teveel af. Door te werken met uitsluitingszoekwoorden en het exact zetten van juist interessante zoektermen optimaliseert u uw campagne steeds verder.

Tip 3: Het gebruik van meerdere zoektypen in 1 advertentiegroep

Soms kan dat prima werken, maar maak er geen onoverzichtelijke warboel van. Waar gaat het om?

Wanneer u ziet dat bepaalde zoektermen vanuit een brede of woordgroep-opzet goed converteren of veel kwaliteit op uw website leveren is het zinvol om die termen als exact zoektype op te nemen.

Dan weet u zeker dat die zoektermen in het vervolg getriggerd gaan worden + u kunt er bijvoorbeeld een op maat gemaakte advertentie voor maken en uw biedingen er op verhogen.

Maar zorg er wel voor dat u niet alle zoektypen naast elkaar in een advertentiegroep heeft staan of in verschillende advertentiegroepen. Maak het voor u zelf overzichtelijk.

Plaats dat exacte zoekwoord in een aparte advertentiegroep en benoem deze duidelijk of laat hem in dezelfde advertentiegroep staan (ervan uitgaande dat de advertentie to-the-point is) en zet hem dan direct onder de andere variant.

Tip 4: Zoektype en advertentietekst, vind de juiste balans

Bedenk dat de keuze van zoektype een enorme impact op uw advertentietekst heeft. Bij AdWords is relevantie het toverwoord en het spreekt voor zich dat u met het exacte zoektype meer controle heeft dan met het brede zoektype.

Aan de ene kant wilt u alle relevante zoektermen triggeren (die u vaak niet verkrijgt via exact opgegeven zoekwoorden), aan de andere kant wilt u uw advertentie precies aansluiten bij de ingetikte zoekterm (wat bij breder ingestelde zoektypen een lastige opgave is).

De zoektypen Woordgroep en Modified Breed geven hier wel een goede balans in omdat u dan weet dat bepaalde kern-zoekwoorden in de zoekterm moeten voorkomen. Rondom die zoekwoorden kunt u uw advertentietekst bouwen.

Bovendien kunt u door de juiste campagne-opzet en invulling van advertentiegroepen de juiste sturing en targeting aangeven, en dat maakt echt een groot verschil uit in de effectiviteit van uw AdWords campagne.

Tip 5: Probeer, test en blijf nadenken

Deze instelling is voor zakendoen altijd belangrijk, maar geldt in het bijzonder voor het inzetten en optimaliseren van een Google AdWords campagne.

Probeer eens brede zoekwoorden uit, pas de modifier eens toe en zet sommige zoekwoorden eens extra op exact en verhoog het bod. Maar meet altijd de resultaten en blijf vooral logisch nadenken.

Houd uw campagne overzichtelijk en maak gebruik van de kennis van een AdWords specialist die beide benen op de grond heeft en bespreek de aanpak met elkaar.

naar Kennisbank ABC voor meer tips