Header tag en SEO

Gebruik en tips voor header tags in webteksten

Door Paul Haarman

Zoals de titel van deze pagina aangeeft gaan we het hier hebben over de header tag en de invloed daarvan op uw SEO strategie. Daar zijn titels voor, om kort en krachtig aan te geven waar een pagina of hoofdstuk over gaat. Handig voor u als lezer en belangrijk voor dat diertje wat elke paar dagen of uren uw website bezoekt: de Google spider (en datzelfde geldt voor al die andere webcrawlers “out there”).

Wat is een header tag?

Een header tag is een HTML label dat u aan uw titels en subtitels van uw teksten plakt. Zo’n header tag heeft eigenlijk dezelfde functie als een vetgedrukt lettertype in een Word tekst of boek. Probleem is dat zoekmachines die vetgedrukte letters die u wel kunt zien op een webpagina zelf niet kunnen zien. U moet dit via een header tag (of officieel heading element, zoals het in de HTML taal heet) duidelijk maken.

De verschillende header tags op een rij

Via het HTML protocol zijn 6 header tags aangewezen waarbij de H1 header de belangrijkste weergeeft. Logischerwijs behoort de H1 header tag toe aan de hoofdtitel van een webpagina. Daaronder vallen de H2, H3, H4, H5 en H6 header tags. Hieronder bespreken we ze kort:

 • H1 header tag:

  Geeft aan wat de hoofdtitel van een pagina is. Er behoort maar 1 H1 tag per webpagina aangegeven te worden.

 • H2 header tag:

  Belangrijke subtitels worden aangegeven door de H2 tag. Op 1 webpagina mogen diverse H2 headers voorkomen.

 • H3 header tag:

  Betreft een subkopje onder een subtitel. Vaak worden H3 headers gebruikt in puntsgewijze opsommingen (zoals hier bijvoorbeeld mogelijk was, maar dit zijn H4 headers).

 • H4, H5, H6 headers tags:

  Minder belangrijke onderverdelingen. Vooral bij zeer lange webpagina’s kunnen deze gebruikt worden. In realiteit komen ze weinig voor. Ikzelf gebruik H4 headers vaak bij opsommingen maar dat heeft te maken met mijn ietwat eigenwijze opbouw waarbij ik een subtitel in H2 boven de tekst plaats en daaronder veel met H3 headers werk. H5 en H6 headers heb ik nog nooit gebruikt.

Waarom zijn header tags zo belangrijk voor SEO?

Header tags geven de opbouw van een webpagina aan. Net zoals bij een boek geeft de titel aan waar het grote verhaal om draait. Hoofdstuk titels en subtitels geven op hun beurt weer kort samenvattend aan waar die tekstdelen overgaan. Zoekmachines kunnen met deze header tags zich snel een beeld vormen van de inhoud van uw teksten die weer ten grondslag liggen aan de koppeling met zoekopdrachten. Waar zoekmachines vooral naar op zoek zijn is de mate van verdieping in uw teksten rondom een bepaald thema.

De wijze waarop u header tags inzet bij de opmaak van uw teksten helpt zoekmachines uw pagina’s op de door u bedoelde wijze te interpreteren. Dat laatste is belangrijk, u bepaalt de header tags waarmee u aangeeft welk tekstdeel belangrijker is en welk tekstdeel daaraan ondergeschikt is. Als het ware geeft u met de invulling van uw header tags een soort persoonlijke signatuur aan uw pagina’s. Die input van uw zijde wordt meegenomen in het bepalen van de relevantie van uw artikel voor bepaalde zoekopdrachten.

Enkele tips voor een goed gebruik van header tags

Er zijn vele zaken die bijdragen tot een betere vindbaarheid van uw webpagina’s. De opbouw van uw webpagina met een goed gebruik van header tags is een van die vele punten. Is het een belangrijk punt? Ja, toch wel, vooral omdat u met header tags voeding geeft aan zoekmachines, u helpt ze door structuur te leveren en daar zijn de spiders en crawlers naar op zoek. Hier enkele tips die u wellicht van dienst zijn:

Tip 1: Zorg dat uw H1 tag het centrale zoekwoord bevat

Dat lijkt een open deur, maar vaak wordt dit niet goed toegepast. Bedenk eerst waar uw pagina over gaat, en dan heb ik het over 1 specifiek thema, geen 2 of meer. Maar dan bent u er nog niet. Zoek dan welk centraal zoekwoord hier het beste bij past. Gebruik hier bijv. de zoekwoordplanner van het Google AdWords platform voor, maar andere zoekwoord tools zijn ook goed. Plaats dat woord dan in uw H1 titel. Dat wil niet zeggen dat uw H1 header alleen uit dat woord moet bestaan. Liever niet zelfs, vooral niet als er al veel concurrentie op die term is. Zet dat woord wel redelijk vooraan in de titel.

Tip 2: Geef uw header tags altijd de juiste hiërarchie

Onder een H1 tag valt altijd eerst een H2 tag, geen H3 tag. Wanneer u onder een tekstdeel wat vooraf gegaan wordt door een H2 heading nog een kopje plaatsen wat daarmee samenhangt, dan wordt dat kopje een H3 header, geen H2. Maar als het een gelijkwaardig tekstdeel betreft dan is een H2 wel de juiste keuze. Soms is dat moeilijk te bepalen. Ikzelf schrijf veel in gelijkwaardige tekstdelen, losse kopjes die wel verband hebben met elkaar, maar meestal niet echt ondergeschikt zijn. Maar bij technische beschrijvingen gebruik ik vaker duidelijke verdiepingen waar ik de header tags op aanpas.

Tip 3: Pas eerder uw lettertype aan dan uw header tag

Niet iedereen vindt de instellingen van de header tags even mooi. Dan genereert de H2 header bijv. een veel te grote tekengrootte of komt deze te zwaar over op de webpagina. Vaak wordt dan een bepaalde header overgeslagen en gaat men voor de onderliggende headertag. Dit komt vaak voor. Het hangt erg van uw CMS systeem af hoe het gebruik van header tags de grootte van uw karakters beïnvloedt. Vaak staat dit vooraf ingesteld.

Zo geeft het gebruik van een H2 tag meestal een groter of vetgedrukter lettertype dan een H3 header. Dit hoeft overigens niet zo te zijn. U kunt H2 tags erg klein instellen qua uiterlijk en H3 headers groter dan H2. Dat is allemaal niet logisch, maar het kan en gebeurt wel. Mocht u het lettertype die een H2 header tag genereert niet goed vinden (te groot, vetgedrukt of wat dan ook), stel dit dan anders in, maar ga dan niet voor een H3 header tag.

Tip 4: Zorg voor consistente zoekwoorden in uw header tags

Nu komen we op een wat lastig terrein. Zoekwoord consistentie houdt in dat uw centrale zoekwoord en afgeleide vormen daarvan op een gelijkmatige wijze in uw webteksten voorkomen. Dat klinkt wat “high brow” vindt u niet. Toch is het ongelooflijk belangrijk. Om nog wat extra verwarring toe te voegen: zorg niet voor teveel consistentie. Tsja, en daar moet u chocola van maken.

Wat bedoel ik? Uw centrale zoekwoord moet normaliter op verschillende plaatsen in uw webtekst terugkomen. Dat hoeft niet altijd het exacte zoekwoord te zijn, dat mogen ook diverse afgeleide vormen zijn zoals enkelvouden, meervouden of synoniemen. Het is belangrijk voor uw SEO om vooral met uw H2 en H3 headings in te haken op het centrale zoekwoord. Maar nu komt het, dat mag niet teveel zijn. Niet elke heading moet inhaken op uw zoekthema. Mijn beste advies: schrijf op een natuurlijke wijze, maar denk bij elke heading na welk zoekwoord u wel of niet kunt toepassen.

Tip 5: Zorg dat u altijd uw bezoeker aanspreekt

U schrijft niet voor de robots van zoekmachines. Zorg dat uw doelgroep uw titels en headers begrijpt. Wanneer u te consequent de regeltjes van consistentie toepast kunnen uw titels wel eens saai ogen. Zoek dus een juiste balans en bedenk dat de spiders van zoekmachines gewoon graag goed leesbare teksten zien. Het zijn bijna mensen (die tijd komt nog hoor, dat de spiders van zoekmachines gewoon met u kunnen praten of dat wij mensen in robots veranderen, maar ik wijk nu af van het hoofdthema en dat is niet consistent).

Tip 6: Zorg dat uw H1 tag anders is dan uw Titel voor zoekmachines

Nog een interessante tip om af te sluiten. Bij het plaatsen van een nieuwe webpagina hoort u normaal een Titel en Meta Description voor zoekmachines op te geven. Die Titel is enorm belangrijk voor uw SEO strategie. Logischerwijs zou u denken dat deze gelijk mag zijn aan uw H1 header. Toch is het beter om hier variatie in te brengen. Het centrale zoekwoord moet zeker in beide voorkomen, maar een iets ander accent kan meerdere combinaties van zoekwoorden triggeren.

Dat is toch de bottom line van goede SEO in webteksten: “Variations on a theme”. Net zoals componisten die hun eigen interpretatie geven aan een muziekstuk wordt u door zoekmachines ook op die originele insteek beoordeelt. Ja, goede SEO is “a work of art” (tijd om te stoppen, we zijn aan het overdrijven).

naar Kennisbank ABC voor meer tips