Advertentiegroepen bij Google Ads

Hoe gebruikt u advertentiegroepen bij Google Ads?

Binnen het Google Ads advertentieplatform speelt de advertentiegroep een cruciale rol. In een advertentiegroep worden zoekwoorden en advertenties aan elkaar gekoppeld. Een juiste opzet van advertentiegroepen bepaalt voor een groot deel het succes van uw Google Ads campagne.

Wat is een advertentiegroep?

Letterlijk gesproken is een advertentiegroep een verzameling van opgegeven zoekwoorden en advertenties. Dat wil zeggen dat de zoekwoorden binnen een advertentiegroep worden toegewezen aan 1 of meerdere advertenties.

Advertentiegroepen hebben zowel een functie binnen het zoeknetwerk als binnen het displaynetwerk van AdWords, toch gaan we hier vooral in op het zoeknetwerk omdat daar de advertentiegroep een nog belangrijkere rol speelt.

De kern van een advertentiegroep binnen het zoeknetwerk is het bepalen van de zoekwoorden die inhaken op exact hetzelfde zoekthema en die koppelen aan zo gericht mogelijke advertenties.

Advertentiegroepen fijnmazig opzetten

Het is nog niet zo lang geleden dat je in 1 advertentiegroep een groep aantal gelijksoortige zoekwoorden kon stoppen en die aan 1 of enkele relevante advertenties te koppelen. Daarmee kon je snel Google Ads advertentiecampagnes opzetten en als je meer wilde adverteren kon je de zoekwoordsuggesties van Google er ook nog instoppen en klaar was Kees.

Die tijden zijn definitief voorbij. Wil je nu effectief adverteren en de ROI van je campagne zo optimaal mogelijk stellen dan ontkom je er niet aan om vele advertentiegroepen te maken die allemaal precies inhaken op 1 of enkele zoekwoorden.

Bovendien is het vooral belangrijk om alleen die zoekwoorden te selecteren die echt inhaken op uw productaanbod en doelgroep. Het fijnmazig opzetten van advertentiegroepen is echt een vak op zich geworden waar veruit het meeste tijd in gaat zitten.

Hoe ziet de ideale Google Ads advertentiegroep eruit?

Dat hangt af van het thema en de samenhang van zoekwoorden. In de praktijk komt het erop neer dat een goede advertentiegroep echt welhaast 100% gelijksoortige zoekwoorden bevat met daaraan gekoppeld zeer relevante advertenties die precies inhaken op die zoekwoorden.
Minstens zo belangrijk is dat de bestemmingspagina van die advertenties verwijst naar een pagina die ook weer precies inhaakt op die zoektermen en advertenties. Een zogenaamde “granular” opbouw van advertentiegroepen zorgt ervoor dat uw advertenties een zo hoog mogelijke kwaliteitsscore halen, een relatief hoge CTR en een relatief lage CPC.

Advertentiegroepen, zoekwoorden en advertenties

Binnen de advertentiegroep komen zoekwoorden en advertenties bij elkaar. Hoeveel zoekwoorden mogen er dan idealiter in een advertentiegroep zitten? Van het Ads systeem mag dat enorm veel zijn, maar voor een effectieve Google Ads campagne moet u toch eerder aan maximaal 5 tot 10 zoekwoorden denken.
Wat de advertenties betreft, dat is weer een ander verhaal. U kunt best verschillende advertenties koppelen aan 1 advertentiegroep, zo lang ze maar relevant zijn. Na verloop van tijd kunt u slecht presterende advertenties eruit halen of vervangen door betere.
Onze insteek is altijd om een paar echt goede advertenties te maken in plaats van vele snel in elkaar gezette advertenties.

naar Kennisbank ABC voor meer tips