Dagbudget bij AdWords

Tips en uitleg over het dagbudget bij AdWords

Het dagbudget bij AdWords is een van de belangrijkste zaken die u op campagneniveau moet instellen. Hier leggen we uit wat het is, maar gaan vooral ook in op een aantal tips en tricks rondom het AdWords dagbudget.

Wat is eigenlijk het dagbudget bij AdWords?

Met het dagbudget geeft u aan hoeveel geld u per dag maximaal wilt uitgeven aan een bepaalde AdWords campagne binnen uw AdWords account. Hoewel u het dagbudget instelt per dag (klinkt logisch) wordt het echter als een gemiddelde over 30 dagen berekent.

Een voorbeeld maakt dat duidelijk. Stel uw ingestelde dagbudget voor een bepaalde campagne bedraagt € 50,-. Dan kan het best zijn dat u op een bepaalde dag € 54,- uitgeeft aan werkelijke kosten per klik.

De dagen daarna wordt dit dan weer gecorrigeerd zodat u over een periode van 30 dagen toch nooit meer dan € 50,- per dag uitgeeft. Zo zal u op sommige dagen minder dan € 50,- per dag uitgeven.

Hoe stelt u het dagbudget in?

Dat gebeurt op campagneniveau. Elke campagne moet een ingesteld dagbudget hebben. Dat kan al direct aanleiding zijn om uw campagnestructuur binnen uw AdWords account anders op te zetten.

Stel dat u bijvoorbeeld een actie op een nieuw product wilt inzetten. Dan kunt u dat als een advertentiegroep aan een bestaande campagne koppelen, maar wellicht is het dan een goed idee om met een bepaald extra budget het nieuwe product te testen.

Al uw statistieken zijn dan ook direct inzichtelijk voor die campagne en u kunt met uw budget hier sturend op gaan werken.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw dagbudget?

Dat is een van de lastigste vragen die u zichzelf kunt stellen, maar wel een waar u een antwoord op moet geven. Het hangt af van een aantal factoren.

 


Enkele tips over het instellen van het AdWords dagbudget

Tip 1: Bepaal uw dagbudget op basis van het verwachte zoekvolume

Met de zoekwoordplanner van het Google AdWords programma kunt u een inzicht krijgen in het verwachte zoekvolume. Overigens gebruiken wij meerdere tools dan deze zoekwoordplanner, maar los daarvan geeft deze een redelijk inzicht in zoekvolume.

Let wel op dat het zoekvolume wat wordt opgegeven is gegenereerd op basis van exacte zoekwoorden. Wanneer u op woordgroep of breed adverteert dan is deze inschatting dus direct zeer discutabel.

Bovendien weet u niet wat de CTR van uw advertentie zal zijn en dat kan nog al wat schelen. Reken eens met 2% en 8% en u ziet direct wat het verschil is. Erg grofmazig dus deze methode.

Afhankelijk van uw branche en productgroepen loopt u vaak tegen het probleem op dat het zoekvolume op relevante zoektermen zo groot is dat u misschien wel met dagbudgetten van enkele duizenden Euro’s moet rekenen wilt u 100% dekking op uw vertoningen hebben.

Niettemin, nemen wij het zoekvolume wel degelijk mee in de bepaling van het optimale dagbudget.

Tip 2: Bepaal uw dagbudget op basis van uw totale reclamebudget

Eigenlijk is dat een methode die geen rekening houdt met zoekvolume en de dynamiek van het AdWords advertentieplatform. Vaart u volledig blind op een bedrag wat u zelf wel goed vindt of wat u ter beschikking is gesteld door de directie dan zou u bepaalde belangrijke zaken over het hoofd zien.

Toch is deze insteek bij de start van een nieuwe campagne eigenlijk helemaal niet zo gek en het zal u niet verbazen dat deze wijze van budgetbepaling het meeste voorkomt.

Tip 3: Bepaal uw optimale dagbudget achteraf op basis van de resultaten

In de praktijk houdt dat vaak in dat u eerst een dagbudget instelt wat past binnen uw totale advertentiebudget en rekening houdt met het verwachte zoekvolume.

Na 1 of 2 weken kunt u dan op basis van de resultaten uw dagbudget bijstellen of (en dat doen wij erg vaak) uw biedingen aanpassen op basis van de resultaten waarbij het dagbudget vooralsnog onaangetast blijft.

Belangrijke zaken om hierbij in het oog te houden zijn het vertoningsaandeel van uw advertenties, de gemiddelde advertentiepositie per advertentiegroep en de kwaliteit van uw verkeer of conversies per kik per advertentiegroep.

Tip 4: Dagbudget en biedingen

Uw dagbudget is belangrijker dan uw biedingen. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar het komt erop neer dat uw dagbudget een belangrijkere impact heeft op uw advertentiecampagne dan uw biedingen per zoekwoord.

Dat is vooral het geval wanneer uw dagbudget niet toereikend is om uw advertentie altijd te vertonen op de door u ingestelde zoekwoorden (en dat is vaak het geval). Het is dan zinvoller om uw dagbudget te verhogen dan uw biedingen per zoekwoord.

Sterker nog, het is vaak interessant om uw biedingen eerst te verlagen zodat u binnen uw dagbudget meer verkeer ontvangt en daarna uw dagbudget te verhogen. Houd dan wel de resultaten van uw campagne in de gaten per verschillende advertentieposities.

naar Kennisbank ABC voor meer tips