Prijsextensies Google Ads

Tips en uitleg prijsextensies bij Google Ads

Door Paul Haarman

In het Google Ads advertentieplatform heeft u de mogelijkheid om diverse extensies aan uw advertentie toe te voegen. Dat biedt voordelen. De advertentie wordt groter en valt meer op in de zoekresultaten. Minstens zo belangrijk: ze bieden extra informatie aan de gebruiker waardoor de doelgroep zich al via de zoekresultaten pagina een beeld kan vormen van de adverteerder. Een prijsextensie haakt precies in op datgene wat we allemaal willen weten: Wat kost dat nou eigenlijk?

Wat is een prijsextensie?

Een prijsextensie is een Google Ads advertentie extensie die informatie geeft over de prijs van het product of de service die de adverteerder biedt. De prijsextensie verschijnt als een aanklikbare link onder de advertentie. Wanneer er op geklikt wordt klapt een overzicht van prijzen uit (afhankelijk van de prijzen die ingesteld zijn).

Voorwaarden om prijsextensies in te stellen

Google stelt een aantal voorwaarden aan het instellen van een prijsextensie. Laten we het even doorlopen:

 1. Uw prijzen moeten vermeld zijn op uw website
  Dat spreekt voor zich zou je zeggen maar het is wel direct de belangrijkste voorwaarde en ook de grootste uitdaging voor vele aanbieders van producten en diensten. De prijsextensie verwijst naar de pagina waar de prijs vermeld wordt.
 1. De prijzen in de extensie moeten kloppen
  De prijzen vermeld in de prijsextensie moeten overeenkomen met de prijzen op de webpagina. Bij sterk wisselende prijzen kan dit dus wel eens lastig zijn. U moet er dan voor zorgen dat de prijsextensie ook aangepast wordt. In de praktijk gaat Google hier redelijk losjes mee om, maar wanneer zaken niet kloppen kan men altijd ingrijpen, beter om dat te voorkomen. U kunt wel een gemiddelde prijs ingeven bij de prijsbepaler van de prijsextensie, dat is dan makkelijker, maar dat gemiddelde moet uiteraard wel gemiddeld overeenkomen met de werkelijkheid. Wanneer de prijzen op uw website inclusief BTW zijn dan moet dit ook in de prijsextensie. Verkoopt u aan bedrijven dan mag een exclusief BTW prijs gebruikt worden mits deze ook op uw website wordt gebruikt.
 1. De koptekst en beschrijving moeten aan elkaar gerelateerd zijn
  Bij elke prijsextensie kunt u een kopregel en een beschrijving weergeven. U heeft voor elke regel 25 karakters tot uw beschikking, dat is niet al teveel, dus houd het relevant! Belangrijk is dat de beschrijving extra info geeft ten opzichte van de kopregel. In die kopregel mag u een merk gebruiken of de beschrijving van uw dienst of product. Die kopregel en beschrijvingen kunt u op vele manieren invullen. U kunt er merken van uw producten noemen of service categorieën, maar ook geografische locaties of events. Belangrijk blijft dat de beschrijving dan verder gaat op basis van de kopregel.Voorbeeld:
  Als de kopregel is: Nike hardloopschoenen
  Dan kan de beschrijving zijn: Alle maten vanaf maat 34
  Maar de beschrijving mag niet zijn: Ook Adidas schoenen
 1. Voer taal, valuta en prijsbepaler in
  U moet voor elke prijsextensie de voertaal, de valuta, het type en de prijsbepaler invullen. Bij het type gaat het erom of u een merk, een productniveau, productcategorie, serviceniveau of service, locatie of evenement via de prijsextensie wilt promoten. De prijsbepaler geeft aan of u een vanaf-prijs, een exacte prijs, een gemiddelde prijs of een tot-prijs wilt ingeven.

De prijs van een prijsextensie

Een klik op de extensie die leidt tot het uitklappen van het overzicht kost niets. Pas wanneer een gebruiker daarna doorklikt op de uitgeklapte extensie worden kosten door Google doorberekend. Welke kosten? In principe dezelfde kosten als wanneer er vanuit een ander deel van uw advertentie wordt geklikt. Het kost u dus niets extra ten opzichte van een advertentieklik.

Voordelen instellen prijsextensie

Waarom zou u een prijsextensie instellen in uw Google Ads campagne? Dit zijn de belangrijkste voordelen:

 1. Uw advertentie valt meer op
  Door het tonen van de prijsextensie wordt uw advertentie groter en opvallender. Het hangt ervan af hoe de prijsextensie wordt weergegeven (Google bepaalt dit uiteraard), soms wordt een dropdown pijltje getoond, soms worden ze al direct uitgeklapt. Hoe dan ook, uw advertentie maakt het verschil ten opzichte van een advertentie zonder deze extensie.
 1. De CTR wordt verbeterd, kosten gaan omlaag
  Door toevoeging van een prijsextensie wordt de Click Through Rate hoger waardoor de Kwaliteitsscore stijgt en dat heeft weer een invloed op een lagere CPC (klikprijs) en een relatief hogere advertentiepositie. Vanuit ROI standpunt is dit de belangrijkste reden om een Google Ads prijsextensie in te stellen.
 1. Men kan zich direct een beeld van uw prijzen vormen
  Uw doelgroep kan door het klikken op de prijsextensie direct uw prijsstelling zien en beoordelen. Die klik om de extensie uit te klappen kost u niets waardoor u onnodige klikken kunt voorkomen wanneer de prijs niet overeenstemt met het gedachtenpatroon van de gebruiker. Minstens zo belangrijk: Wanneer uw prijs wel interessant is wordt het de gebruiker makkelijk gemaakt om direct naar die pagina te gaan waar de prijs van het product en service wordt gecommuniceerd.


Hoe ziet een Google Ads prijsextensie eruit?

Zoals gezegd kan dit enorm variëren. Google kan besluiten om de extensie direct uit te klappen maar meestal is dat niet het geval, toch niet in een sterk competitieve omgeving. Men kan ook besluiten om slechts een paar prijzen van services of producten te laten zien. Kortom, zoals altijd is Google aan de bal.

Hier een voorbeeld van een eigen advertentie waarbij Google 2 prijzen van mijn Google Ads optimalisatieservice laat zien (niet de goedkoopste prijs van € 75,-).

Voorbeeld prijsextensie Google Ads

Tips prijsextensies Google Ads

Hieronder geef ik nog een aantal tips die van toepassing zijn bij het gebruik van prijsextensies of de afweging om ze wel of niet in te zetten.

Tip 1: Zet uw prijzen op uw website

Het belangrijkste advies wat ik kan geven, zeker met het oog op prijsextensies natuurlijk, maar deze tip geldt eigenlijk altijd. Waarop denkt u dat uw doelgroep vooral een antwoord wilt weten? Dat u dat product kunt leveren? Dat u die specifieke dienst kunt uitvoeren? In de meeste gevallen zal dat schouderophalend voor kennisgeving worden aangenomen. Nee, mensen gaan pas echt op het puntje van hun stoel zitten wanneer u zegt wat dat mooie product of die geweldige service moet kosten.

En ik ken de tegenwerpingen hoor: “Als we de prijs noemen schrikken mensen terug, er zijn concurrenten die een veel lagere prijs rekenen maar niet de service geven die wij bieden”. Dan is het uw taak om dat uit te leggen. Kunt u het niet uitgelegd krijgen dan mag u uw propositie nog eens tegen het licht houden, dan bent u sowieso niet goed bezig. Een andere: “Wij bieden alleen maatwerk, we kunnen ons aanbod niet in 1 prijs omvatten”. Begrijp ik, maar u kunt misschien wel vanaf-prijzen geven of een indicatie geven op basis van een veel voorkomende situatie of een gemiddelde afname van uw dienst. Uw doelgroep zoekt op prijzen en kosten, dat is niet voor niets, ze willen het gewoon weten. Logisch, dat wilt u zelf ook als u in de voetstappen van uw klant zou treden. JUST DO IT!

Tip 2: Bekijk of uw prijsextensie nog actueel is

Een prijsextensie is geen dynamische extensie binnen Google Ads. U moet hem dus zelf aanpassen wanneer uw prijzen veranderen. Ik begrijp dat dit niet het eerste is waaraan u zult denken. Een goede tip is dan ook om bijv. een gemiddelde prijs of een vanaf-prijs in te stellen bij de prijsextensie, dan kunt u er wellicht een tijdje tegenaan.

Tip 3: Maak op de prijspagina een Call to Action

De prijsextensie wijst naar de pagina waar uw prijzen vermeld staan. Dat kan een productoverzichtspagina zijn of een pagina met de prijzen van uw dienstverlening. Belangrijk is dat u op die pagina uw doelgroep overhaalt om die stap te zetten die u verlangt. Bij een webshop zal dat een bestelknop zijn, dat zal iedereen wel hebben.

Bij dienstverlenende bedrijven ligt het anders. Dienstverlenende ondernemers die geen prijzen op hun website zetten redeneren vaak dat ze vooral contact met de potentiële klant willen en dat dit belemmerd wordt door alle informatie over de prijs al online te geven. Ik begrijp die redenering, maar hij is niet juist. Die prijs wil men graag weten voordat men contact opneemt. Maar u moet wel duidelijk maken dat men nog contact moet opnemen. Maak een duidelijke Call to Action op die pagina. U kunt ook met online chat-tools werken.

Waar het omgaat is dat u alle informatie die u kunt geven op uw website vermeldt maar dat u tegelijkertijd alle drempels wegneemt om contact op te nemen. U heeft niets aan iemand die u verplicht contact laat opnemen omdat u hen weerhoudt van info zoals een prijs of prijsindicatie, dan heeft u wel contact maar uiteindelijk leidt het toch tot niets. Overschat uw overtuigingskracht niet, onderschat uw mogelijke klant niet.

naar Kennisbank ABC voor meer tips